Generator znakówKod generuje losowy ciąg znaków składających się z liczb oraz liter.

<?php
function lic($ss){
return substr(md5(date("d.m.Y.H.i.s").rand(1,1000000)) , 0 , $ss);
}
echo lic(4); //wygeneruje 4 losowych znaków
?>


generator liczba php
Napisz komentarz


Wprowadź kod obrazka
Capcha