Fałszywy licznik


Szukany głównie przez amatorów, którzy chcą zaistnieć w sieci i oszukać potencjalnych użytkowników - mowa tu o liczniku który oszukuje!. Do prawidłowego działania potrzebny jest plik jquery.js w minimalnej wersji 1.2.6.

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>

<div id="counter"></div>

<script type="text/javascript">
var AddHitsMade = 0;
var AddHitsMade1 = 0;
var LikersStart = 0;
var LikersStart1 = 0;
var LastReg24 = 0;
var UsersOnline = 0;
var UsersOnline1 = 0;
var totalpaid=0;
setTimeout("DisplayHintCounter();", 120);

function formatDollar(num) {
var p = num.toFixed(2).split(".");
return " " + p[0].split("").reverse().reduce(function(acc, num, i, orig) {
return num + (i && !(i % 3) ? "," : "") + acc;
}, "") + "." + p[1] ;
}


function DisplayHintCounter() {
var randd = Math.floor((Math.random() * 1000) + 1);
if (randd > 300) {
AddHitsMade = AddHitsMade + 1;
}
if (randd > 994) {
LikersStart = LikersStart + 1;
}
if (randd > 960) {
UsersOnline1 = UsersOnline1 + 1;
}
if (randd < 39) {
UsersOnline1 = UsersOnline1 - 1;
}
AddHitsMade1 = 577893 + AddHitsMade;
LikersStart1 = 11347 + LikersStart;
LastReg24 = 16 + LikersStart;
UsersOnline = 87 + UsersOnline1;
totalpaid=formatDollar(442.86);
$("#counter").html("Mamy już &nbsp;" + numberWithCommas(AddHitsMade1) + "&nbsp;osób<br> " + numberWithCommas(LikersStart1) + "&nbsp;osób zarobiło już &nbsp;<font color='#B23434'> "+totalpaid+"&nbsp;złotych</font><br>" + numberWithCommas(LastReg24) + "&nbsp;osób dolaczyło w ciagu 24 godzin<br>" + numberWithCommas(UsersOnline) + "&nbsp;osób online");
setTimeout("DisplayHintCounter();", 70);
}
function numberWithCommas(x) {
x = x.toString();
var pattern = /(-?\d+)(\d{3})/;
while (pattern.test(x))
x = x.replace(pattern, "$1,$2");
return x;
}

function OpenPage(mysite){
document.location.href=mysite;
}
</script>


skrypt możemy rozbić i wyciągnąć z niego interesujący nas przelicznik
<script type="text/javascript">
function DisplayHintCounter() {
var randd = Math.floor((Math.random() * 1000) + 1);
if (randd > 300) {
AddHitsMade = AddHitsMade + 1;
}
AddHitsMade1 = 577893 + AddHitsMade;
$("#counter").html("Mamy już &nbsp;" + numberWithCommas(AddHitsMade1) + "&nbsp;osób<br> " );
setTimeout("DisplayHintCounter();", 70);
}
</script>Sprawdź demo


licznik JavaScript div fałszywy
Napisz komentarz


Wprowadź kod obrazka
Capcha