Licznik online


Prosty licznik online pokazujący aktualnie ile ogląda osób twoją stronę.

<?
$minut=10;
$teraz=time()+60*$minut;
$bazaip = file("ip.txt");
$ile=count($bazaip);
$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
for ($i=0;$i<$ile;$i++) {
$pol = explode("`",$bazaip[$i]);
if ($pol[2]<time()) {$bazaip[$i]="";}
if ($pol[1]==$ip) {
$bazaip[$i]="`$ip`$teraz`\n"; $jest=1;
}
}
if ($jest<>1) $bazaip[]="`$ip`$teraz`\n";
$f = fopen("ip.txt","w");flock($f,2);
for ($i=0;$i<$ile+1;$i++) {
if ($bazaip[$i]<>"") { fwrite($f, $bazaip[$i]); $ileip++;}
}
flock($f,3); fclose($f);
/*echo $ileip;*/
echo "Teraz jest <b> $ileip </b> osób online";
?>


licznik online strona
Napisz komentarz


Wprowadź kod obrazka
Capcha