Licznik odwiedzin


Licznik odwiedzin na stronę z blokadą na odświeżanie jej. Tworzymy plik counter.txt oraz folder images gdzie będzie się znajdowała grafika. Utwórz pliki graficzne od 0 do 9 pod nazwą "0.png", "1.png", "2.png" itd. nazwy plików graficznych są równoznaczne z jego zawartością więc pod nazwą "0.png" będzie liczba "0".

<?php
$path="http://domena.pl/images/"; //tutaj należy podać dokładną ścieżkę do katalogu z grafikami
$graphic=1; //'1'-jeśli chcemy licznik graficzny '0'-jesli chcemy licznik tekstowy
$file = fopen("counter.txt", "r+");
flock($file, 1);
$count = fgets($file, 4096);
if (!isset($_COOKIE['visited']))
{
$count++;
setcookie('visited', 'yes', time()+3600);
}
fseek($file,0);
fputs($file, $count);
flock($file, 3);
fclose($file);
if($graphic==1)
{
$total = strval($count);
for ($i = 0; $i <= strlen($count)-1; $i++)
{
$num = $total[$i];
$image = "<img src=\"${path}${num}.png\"/>";
//echo "document.write('$image');";
echo "$image ";
}
}
else
{
//echo "document.write('$count');";
echo "Jesteś <b> $count </b> osobą na tej stronie";}
?>


licznik cookies ciasteczka blokada strona
Napisz komentarz


Wprowadź kod obrazka
Capcha